...
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرم درخواست ارزیابی رایگان مهاجرت تحصیلی

موسسه دانش گستر کوه نور

در صورتی که قصد مشاوره جهت مهاجرت خود را دارید، می توانید این فرم را تکمیل نمایید. درخواست شما در زمان مناسب بررسی خواهد شد و در اولین فرصت یکی از کارشناسان ما از طریق ایمیل و یا تلفن با شما تماس خواهد گرفت و برای ادامه کار شما را راهنمایی خواهد نمود. همچنین کارشناسان موسسه دانش گستر کوه نور در ساعات اداری پاسخگوی تماس های تلفنی شما هستند.

خواهشمندیم به کلیه سوالات بطور کامل جواب دهید؛ ضمناً درج هرگونه اطلاعات اضافی درباره سوابق و شرایطتان به ما در بررسی پرونده و مشاوره شما کمک خواهد کرد.

خواهشمندیم فرم ارزیابی را تنها یک بار پرنمایید.

فرم درخواست ارزیابی موسسه دانش گستر کوه نور

فرم درخواست ارزیابی موسسه دانش گستر کوه نور

  • اطلاعات مدارک تحصیلی (دیپلم)

  • اطلاعات مدارک تحصیلی (فوق دیپلم)

  • اطلاعات مدارک تحصیلی (لیسانس)

  • اطلاعات مدارک تحصیلی (فوق لیسانس)

  • اطلاعات مدارک تحصیلی (دکترا)

  • (دلایل ادامه تحصیل/مشکلات خانوادگی/امکان گرفتن بورس داخل کشور/مقالات داخلی و خارجی و ...):
  • 31- رشته­‏ های مورد علاقه برای ادامه تحصیل، به ترتیب اولویت و ترجیحاً همسو با رشته تحصیلی خودتان باشد، اگر پذیرش موسسه زبان نیز می خواهید حتماً در اولویتهای خود ذکر نمایید:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.