گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی‌های کار صادره از سوی مؤسسات و ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های کار صادره از مهد کودک‌ها

گواهی‌های صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی‌های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره ‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی، و در غیر این‌صورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازی یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند. در صورتی‌که در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی‌‌های کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت، درمان یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی‌های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

تأییدیه‌های لازم

پروانه مطب، نسخه پزشک، گواهی‌های صادره از سوی پزشکان، جواب آزمایش، و غیره باید قبل از ارائه به دارالترجمه‌ها به تأیید سازمان نظام پزشکی برسند. پیش از مراجعه به این مراجع حتماً ابتدا با آنها تماس بگیرید و آدرس، مدارک، یا وجه نقدی که باید برای تأیید مدارک خود به همراه داشته باشید را با آنها چک کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا تغییر آدرس یا شماره تلفن‌ها می‌توانید با دارالترجمه رسمی گل‌واژه تماس بگیرید.

آدرس و تلفن: انتهای کارگر شمالی، روبروی کوی دانشگاه، خیابان ۱۶، پلاک ۶/ تلفن: ۸۴۱۳۰

گواهی‌های کار از دفاتر اسناد رسمی

1. گواهی‌های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است.
2. گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر دفترخانه کفایت می‌کند.
3. گواهی کار شاغلین در کانون سردفترداران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های کار مزبور با تأیید اتحادیه صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید