مهاجرت به اسپانیا کوه نور لوگو موسسه دانش گستر کوه نور
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های اسپانیا

موسسات متصدي آموزش دانشگاهی عمدتا بصورت عمومي و خصوصی مي‌باشند. به اين منظور و جهت تضمين كيفيت آموزش ارائه شده، یکسری موقعيتهاي خاص در ارتباط با ايجاد دانشگاههاي جديد و تعيين استانداردهاي ويژه براي اين گونه موسسات به وجود آمده است. اين وضعيتها اصولاً مربوط به ساختار نظری است كه مستلزم سازماندهی و اجراي آموزش در اين سطح ميباشد. طبق آمار بدست آمده در حال حاضر تعداد مراكز آموزش عالي عمومي در حدود 48 و تعداد موسسات آموزش عالي خصوصي در حدود 19 دانشگاه می باشند.

از جمله مهم‌ترين مناطق مختلف دانشگاهی اسپانيا مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • منطقه آندلس
 • منطقه آرگون
 • منطقه آستورياس
 • منطقه جزاير قناري
 • منطقه كاتابريا
 • منطقه كاستيلا
 • منطقه وليون
 • منطقه كاتالونيا
 • منطقه والنسيا
 • منطقه اكستر يمنچر
 • منطقه گاليسيا
 • منطقه جزاير باليريك
 • منطقه ريوجا
 • منطقه مادريد
 • منطقه موريسا
 • منطقه ناوارو
 • منطقه ايالت باسك

اطلاعات بیشتر: معرفی دانشگاه های اسپانیا

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ اسپانیا

ارزشیابی تحصیلات پیش دانشگاهی اسپانیا

‌كودكان‌ از 3 سالگی‌ وارد مهد كودك‌(La Educacion nfantile)  می‌شوند و تا 6 سالگی‌ آموزش‌های‌ اولیه‌ را فرا می‌گیرند كه‌ آخرین‌ سال‌ آن‌ اجباری‌ است. آموزش‌ ابتدیی‌ (La Educacion obligatoria) از 6 سالگی‌ شروع‌ و تا 11 سالگی‌ ادامه‌ می‌یابد. در این‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ ضمن‌ آشنایی‌ با محیط، خواندن‌ و نوشتن‌ و دروس‌ ابتدیی‌ را فرا می‌گیرند. سپس‌ دوره‌ آموزش‌ متوسطه‌ (La Education Segundaria)  را شروع‌ می‌كنند كه‌ خود شامل‌ دو مرحله‌ است. دوره‌ اول‌ 3 سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد و دانش‌آموز موفق‌ به‌ كسب‌ درجه‌دانش‌آموختگی‌ در دوره‌ مدرسه‌ می‌شود. مرحله‌ دوم‌ نیز 3 سال‌ است‌ كه‌ بعد از گذراندن‌ آن، دانش‌آموز درجه‌ تحصیلي‌Bachiller   را دریافت‌ می كند. در صورت‌ تمایل‌ دانش‌آموز یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ پیش‌ دانشگاهی‌(Curso de Orientacion Universitaria)  را براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ یا دوره‌های‌ تشكیلات‌ حرفه‌ای‌(La Formacion Profesional)  پشت‌ سر می‌گذارد.

ارزشیابی تحصیلات‌ دانشگاهی اسپانیا

‌تحصیلات‌ عالیه‌ در اسپانیا در دانشگاه‌ها، مجتمع‌های‌ فنی‌ – علمی‌ و مجتمع‌های‌ هنرهای زیبا امكان‌پذیر است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و قبولی در آزمون‌ ورودی یا گذراندن‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌(Curso de Orientacion Universitaria)  است، یعنی‌ كسانی‌ كه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ را نگذرانده‌اند، بعد از قبولی در امتحان‌ و تاييد صلاحیت‌ علمی‌ می‌توانند به‌ دانشگاه‌ راه‌ یابند. (توصیه نامه تحصیلی انگلیسی)

ارزشیابی کارشناسی و مهندسی اسپانیا

اين‌ مدرك‌ بعد از گذراندن‌ یك‌ دوره‌ چهار یا پنج ساله‌ در دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ به‌ دانشجو اعطا مي‌گردد.

ارزشیابی کارشناسی ارشد اسپانیا

اين‌ دوره‌ ۲ سال‌ طول‌ مي‌كشدو شرط‌ ورودبه‌ آن‌ داشتن‌ مدرك لیسانس است. در این‌ دوره‌ دانشجو به‌ ژرف‌نگري‌ دروس‌ گذرانده‌ شده‌در دوره‌ قبلي‌ و فراگیري‌تخصص‌ مي‌پردازد. دانشجو با گذراندن‌ این‌ دوره، موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرك  کارشناسی ارشد مي‌شود.

ارزشیابی دکتری BY COURSE اسپانیا

دانشجو با گذراندن‌ یك‌ دوره‌ ۵ ساله‌ شامل‌ دوره‌ دو ساله‌ متشكل‌ از دروس‌ تخصصي‌ و به‌ پايان‌ رساندن‌ پايان نامه پژوهشي‌ جامعي‌ در یك‌ موضوع‌ خاص‌ (به‌ مدت‌ ۳ سال) و دفاع‌ از آن  عنوان‌ دكترا مي‌گیرد. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ کارشناسی ارشد   است. بعد از اتمام‌ دوره‌ ۲ ساله‌ و قبولي‌ در امتحانات، بايدتوانائی دانشجو براي‌ پژوهش‌ سنجیده‌ شود و به‌ تاييد استادان‌ دوره‌ دكترا برسد و عنوان‌ پیشنهادي‌ براي‌ پايان نامه‌ پژوهشي‌ مورد پذیرش‌ یكي‌ از استادان‌ قرار گیرد. بدین‌ ترتیب‌ دانشجو مي‌تواند رسماً‌ پژوهش‌ را آغاز كند.

ارزشیابی دکتری BY RESEARCH اسپانیا

در این مقطع توانایی ذانشجو فقط با پژوهش سنجیده می شود.  دانشجو پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد صرفا به واسطه عنوان پایان نامه ای که مورد تایید استاد یا اساتید دانشگاه میباشد، تحقیق وپژوهش خود را برای پایان نامه شروع میکند.

‌نحوه‌ ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی در اسپانیا

‌۱. مدارك‌ فوق دیپلم و تمام‌ مدارك‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالي‌ فني‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا، “كاردانی” ارزشیابي‌ مي‌شود.

۲. مدارك‌ کارشناسی با چهار سال‌ تحصیل‌(دو سال‌فوق دیپلم و دو سال دوم)   صادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌كشور اسپانیا،”كارشناسی” ارزشیابي‌ مي‌شود.

‌۳. مدارك‌ کارشناسی  با حداقل‌ ۵ سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامي‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ رساله، “كارشناسی” ارزشیابي‌ مي‌شود.

۴. مدارک موضوع بند ۳ (دوره های ۵ ساله) در صورت گذراندن پايان نامه ، (کارشناسی ارشد پیوسته) ارزشیابی می شود.

۵. مدارك‌ کارشناسی ارشد   با حداقل‌ ۲ سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامي‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا در صورت‌  ارائه‌ رساله، “كارشناسی ارشد” ارزشیابي‌ مي‌شود.

۶. مدارك‌دکتری صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و هنري‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد معتبر یا مدارك‌ كارشناسي‌ ارشد دوره‌ دوم‌  كشور اسپانیا ، “دكترا” ارزشیابي‌ مي‌شود.

از دانشگاه های حوزه فعالیت موسسه دانش گستر کوه نور میتوان به دانشگاه های زیر که همگی جزو رتبه ممتاز وزارت علوم میباشند اشاره کرد :

1. Universidad Complutense de Madrid
2. Universitat de Barcelona
3. Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
4. Universidad Autonoma de Barcelona
5. Universitat de Valencia
6. Universidad Politecnica de Madrid
7. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
8. Universidad de Granada
9. Universidad de Sevilla
10. Universidad Politecnica de Valencia
11. Universidad de Salamanca
12. Universidad de Zaragoza
13. Universitat Pompeu Fabra
14. Universitat d\Alacant/Universidad de Alicante
15. Universitat Jaume 1
16. Universidad Autonoma de Madrid
17. Universidad de Cantabria
18. Universidad de Santiago de Compostela
19. Universidad de Murcia
20. Universidad Carlos III de Madrid
21. Universidad de Vigo
22. Universidad Rey Juan Carlos
23. Universitat Rovira I Virigili
24. Universidad de Malaga
25. Universidad de Alcala
26. Universitat de Girona

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها