متقاضیان عزیز برای دریافت اطلاعات اولیه می توانند فرم درخواست ارزیابی رایگان را تکمیل و ارسال نمایند که پس از ارسال این فرم طی مدت حداکثر 72 ساعت، اطلاعات ارسالی بررسی و از طریق ایمیل به این عزیزان پاسخ داده خواهد شد. متقاضیان محترم توجه داشته باشند که به منظور ایجاد سهولت درارائه خدمات مشاوره و کوتاه کردن زمان پاسخگویی فرم ارزیابی را با دقت تکمیل و اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایند. ضمناً این ارزیابی اولیه رایگان بوده و هزینه ای برای متقاضیان عزیز در پی ندارد.

1.5/5 - (4 امتیاز)