متقاضیان عزیزی که خود دارای پذیرش هستند و فقط متقاضی اخذ ویزای دانشجویی می باشند،می توانند با در دست داشتن پذیرش خود به با تعیین وقت قبلی به موسسه مراجعه نمایند. لطفاً در زمان تماس حتماً ذکر شود که خودتان پذیرش گرفته اید.متقاضیان عزیز می توانند برای هماهنگی مشاوره ویزای خود به ترتیب مراحل زیر را عمل کنند:

1- هزینه مشاوره خود را به یکی از 3 روش فوق انتخاب و واریز نمایید. (واریز به حساب و یا کارت موسسه، پرداخت توسط فروشگاه اینترنتی موسسه ، پرداخت بصورت حضوری )

2- فرم در خواست مشاوره ویزا را پر کرده و نحوه پرداخت خود را نیز در آن مشخص کنید.اگر از طریق آنلاین مبلغ مشاوره را پرداخت کرده اید، شماره تراکنش، اگر به حساب موسسه واریز نموده اید، شماره فیش و اگر کارت به کارت کرده اید، 4رقم آخر کارت خود را در قسمت های مربوطه در فرم مشاوره وارد نمایید.متقاضیان گرامی در این نوع مشاوره می توانند هزینه خود را بصورت حضوری نیز پرداخت نمایند.

3-با تلفن موسسه به شماره 02144272450 و یا 02145131 تماس گرفته و وقت قبلی جهت انجام مشاوره حضوری خود را هماهنگ کنید.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید