متقاضیان عزیزی که به دلیل عدم سکونت درشهرتهران امکان مراجعه حضوری به موسسه برای دریافت مشاوره را ندارند، می توانند به راحتی و از طریق تلفن اطلاعات مربوطه را دریافت نمایند. این مشاوره دارای هزینه می باشد که متقاضیان عزیز می توانند به یکی از صورت های نوشته شده در زیر هزینه خود را پرداخت کنند. متقاضیان عزیز می توانند برای هماهنگی مشاوره تلفنی خود به ترتیب مراحل زیر را عمل کنند:

1- هزینه مشاوره خود را به یکی از 2 روش فوق انتخاب و واریز نمایید. (واریز به حساب و یا کارت موسسه، پرداخت توسط فروشگاه اینترنتی موسسه )

2- فرم در خواست مشاوره تلفنی را پر کرده و نحوه پرداخت خود را نیز در آن مشخص کنید.اگر مبلغ مشاوره را از طریق آنلاین پرداخت کرده اید، شماره تراکنش، اگر به حساب موسسه واریز نموده اید، شماره فیش و اگر کارت به کارت کرده اید، 4رقم آخر کارت خود را در قسمت های مربوطه در فرم مشاوره وارد نمایید.

3 -با تلفن موسسه به شماره 02144272450 و یا 02145131 تماس گرفته ، شماره پیگیری تراکنش اینترنتی خود را به کارشناسان موسسه اعلام و وقت قبلی جهت انجام مشاوره تلفنی خود را هماهنگ کنید.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید