سازمان وظيفه عمومي مشمولان را به خدمت سربازي فرا خواند

     گروه ناجـــــــا-سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي با صدور اطلاعيه اي مشمولان ديپلم و زير ديپلم را در خرداد ماه جاري به خدمت سربازي فرا خواند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، متن اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي بدين شرح مي باشد:
      به اطلاع كليه مشمولان ديپلم و زير ديپلم (غايب و غيرغايب) و متولدين سال هاي 1355 تا پايان سال 1371 كه برگه اعزام به خدمت از سازمان وظيفه عمومي ناجا به تاريخ 18و19 خرداد ماه 1390 دريافت داشته اند براي اعزام به خدمت به نحوه ذيل اقدام نمايند.

1- در تهران( مشمولان ساكن تهران بزرگ)

     كليه مشمولان ديپلم غائب و غير غائب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از سازمان وظيفه عمومي ناجا خرداد ماه سال 1390 قيد گرديده است در ساعت 6 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/3/1390 و كليه مشمولان عادي(زير ديپلم) غايب و غير غايب در ساعت 6 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 19/3/1390 به محل و مراكزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ محل مراجعه ابلاغ گرديده است حضور پيدا نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

2- در استانها( مشمولان ساكن شهرستانها)

     كليه مشمولان ديپلم غائب و غير غائب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از سازمان وظيفه عمومي ناجا خرداد ماه سال 1390 قيد گرديده است در ساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 18/3/1390 و كليه مشمولان عادي(زير ديپلم) غايب و غير غايب در ساعت 7صبح روز پنج‌شنبه مورخ 19/3/1390 به معاونت وظيفه عمومي استان محل سكونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

     لذا آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ اعلام محل مراجعه نگرديده اند مي توانند به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمايند.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید