نمونه هایی از رشته های پرطرفدار با قابلیت پذیرش توسط موسسه کوه نور برای کشورهای حوزه فعالیت:

علوم مهندسی: مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات، شبکه، IT ، مهندسی پزشکی، نانوفناوری، هوش مصنوعی، مهندسی عمران، مهندسی مواد، پلیمر، شیمیائی و …

علوم پایه پزشکی: بیوتکنولوژی، بیولوژی، ایمونولوژی، عصب شناسی و …

علوم پایه: فیزیک کاربردی، اپتیک، کوانتوم، مگنتیک، ریاضیات پیشرفته، شیمی کاربردی و …

علوم انسانی: حقوق، MBA ، روابط بین الملل ، مدیریت بازرگانی ، …

هنر: نقاشی، معماری،  موسیقی، تاریخچه هنر و …

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید