اخذ پذيرش در دوره هاي تخصصي اجرايي شامل دوره هاي تخصصي مديريتي، تجاري، بازرگاني، مد، هنر و معماری از دیگر خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد.
متقاضیان عزیز مي توانند بسته به علایق و تحصیلات خود در اين دوره ها شركت نمایند.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید